Site Overlay

AO 53-54AO 53-54

อีกงานที่เป็นก้าวแรกที่ทำให้รู้ว่าทำงานด้านนี้ได้
งานช่วงปี ’53-54 ตอนที่เปลี่ยนมาจับงานกลุ่มแฟชั่นเพิ่มใหม่ๆ อันนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นแบบคันๆ(คันจริงๆไม่ได้พิมพ์ผิด) เพราะเป็นงานJunk Style ที่ต้องเจอกับกองเสื้อเหมาจากโรงเกลือมาทำเป็นเสื้อใหม่…จบงานซัดยาแก้แพ้กันไป5555
อันนี้งานของน้องอ้อ จากม.รังสิต

AO 53-54
AO 53-54

Scroll UpScroll Up